CHIỀU THU

Lượt xem:


CHIỀU THU

Chiều nghiêng cắt lát mảnh thu phai
Dáng sếu lưng ong thảo nét ngài
Lá thắm xuôi dòng về cõi mộng
Đưa hồn lạc lối chốn bồng lai

22/09/2017
Đăng An

ảnh từ Facebook của Khang Nhii